Technik żywienia i usług gastronomicznych.

Zawód: 343404 

Technik żywienia i usług gastronomicznych to idealny kierunek dla osób dbających o zdrowy tryb życia i lubiących przygody ze sztuką kulinarną, dla których ważne jest co i jak jedzą. Rozwijający się prężnie przemysł turystyczny – powstawanie hoteli, restauracji, lokali gastronomicznych – oraz moda na „zdrową kuchnię” stwarzają duże możliwości rozwoju i czynią ten kierunek bardzo atrakcyjnym na polskim rynku pracy. 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • sporządzania potraw i napojów, ponieważ posiada te same umiejętności, które sa niezbędne w pracy kucharza,
 • planowania produkcji gastronomicznej,
 • planowania i oceniania sposobu żywienia,
 • opracowywania oferty usług gastronomicznych,
 • organizowania i wykonywania usług gastronomicznych,
 • prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
 • świadczenia usług żywieniowych konsumentom w zakładzie gastronomicznym lub w formie usług cateringowych,
 • opracowywania nowych receptur na potrawy i napoje, oraz wdrażania ich do produkcji,
 • organizowania procesu produkcyjnego w zakładzie gastronomicznym,
 • organizowania procesu magazynowania surowców i półproduktów oraz zabezpieczania żywności przed zepsuciem,
 • kontrolowania przebiegu procesu technologicznego, pod kątem racjonalnego gospodarowania surowcami, jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności,
 • obliczania wartości odżywczej i energetycznej potraw i posiłków,
 • przestrzegania zasad racjonalnego żywienia z uwzględnieniem nowych zaleceń i trendów żywieniowych,
 • układania menu codziennego, okolicznościowego oraz na przyjęcia,
 • posługiwania się sprzętem komputerowym oraz korzystania z programów komputerowych do planowania i rozliczania działalności zakładu gastronomicznego,
 • posługiwania się nowoczesnym sprzętem i urządzeniami z zakresu gastronomii, zgodnie z zasadami BHP,
 • aranżowania i dekorowania potraw, napojów, stołów oraz sali konsumenckiej,
 • współpracowania w zespole oraz zarządzania zasobami ludzkimi,
 • obsługiwania gości z zastosowaniem profesjonalnego serwisu,
 • rozliczania kosztów usług gastronomicznych,
 • promowania usług gastronomicznych,
 • porozumiewania się z obcojęzycznymi klientami oraz współpracownikami w języku angielskim.

Kwalifikacje zawodowe:

HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań

HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych.

Przedmioty zawodowe:

 • Technologia gastronomiczna
 • Zasady żywienia
 • Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii
 • Działalność gospodarcza
 • Usługi gastronomiczne
 • Rachunkowość i finanse w gastronomii
 • Organizacja produkcji gastronomicznej

Praktyka zawodowa odbywa się na pracowniach gastronomicznych oraz w zakładach gastronomii otwartej i zamkniętej.

Miejscem pracy technika żywienia są zakłady żywienia zbiorowego ( stołówki, bary, restauracje, pensjonaty, kawiarnie itp.), instytucje zajmujące się obrotem żywnością, służba zdrowia( szpitale, sanatoria, placówki sanitarno – epidemiologiczne), organizacje ochrony konsumenta, instytucje zajmujące się upowszechnianiu wiedzy o żywieniu i żywności.  Ponadto absolwenci mogą prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie usług gastronomicznych: cateringu, agroturystyki itp.

Zdobyte kwalifikacje zawodowe mogą być poszerzane poprzez kontynuację nauki na wyższych uczelniach, na kierunkach: żywienie człowieka, technologia żywności, dietetyka, towaroznawstwo żywności i pokrewnych.

Kierunki kształcenia
Technik żywienia i usług gastronomicznych.

Technik żywienia i usług gastronomicznych.

{imageshow sl=129 sc=21 /}

Zawód: 343404 

Technik żywienia i usług gastronomicznych to idealny kierunek dla osób dbających o zdrowy tryb życia i lubiących przygody ze sztuką kulinarną, dla których ważne jest co i jak jedzą. Rozwijający się prężnie przemysł turystyczny – powstawanie hoteli, restauracji, lokali gastronomicznych – oraz moda na „zdrową kuchnię” stwarzają duże możliwości rozwoju i czynią ten kierunek bardzo atrakcyjnym na polskim rynku pracy. 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • sporządzania potraw i napojów, ponieważ posiada te same umiejętności, które sa niezbędne w pracy kucharza,
 • planowania produkcji gastronomicznej,
 • planowania i oceniania sposobu żywienia,
 • opracowywania oferty usług gastronomicznych,Piramida żywienia
 • organizowania i wykonywania usług gastronomicznych,
 • prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
 • świadczenia usług żywieniowych konsumentom w zakładzie gastronomicznym lub w formie usług cateringowych,
 • opracowywania nowych receptur na potrawy i napoje, oraz wdrażania ich do produkcji,
 • organizowania procesu produkcyjnego w zakładzie gastronomicznym,
 • organizowania procesu magazynowania surowców i półproduktów oraz zabezpieczania żywności przed zepsuciem,
 • kontrolowania przebiegu procesu technologicznego, pod kątem racjonalnego gospodarowania surowcami, jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności,
 • obliczania wartości odżywczej i energetycznej potraw i posiłków,
 • przestrzegania zasad racjonalnego żywienia z uwzględnieniem nowych zaleceń i trendów żywieniowych,
 • układania menu codziennego, okolicznościowego oraz na przyjęcia,
 • posługiwania się sprzętem komputerowym oraz korzystania z programów komputerowych do planowania i rozliczania działalności zakładu gastronomicznego,
 • posługiwania się nowoczesnym sprzętem i urządzeniami z zakresu gastronomii, zgodnie z zasadami BHP,
 • aranżowania i dekorowania potraw, napojów, stołów oraz sali konsumenckiej,
 • współpracowania w zespole oraz zarządzania zasobami ludzkimi,
 • obsługiwania gości z zastosowaniem profesjonalnego serwisu,
 • rozliczania kosztów usług gastronomicznych,
 • promowania usług gastronomicznych,
 • porozumiewania się z obcojęzycznymi klientami oraz współpracownikami w języku angielskim.

Kwalifikacje zawodowe:

HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań

HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych.

Przedmioty zawodowe:

 • Technologia gastronomiczna
 • Zasady żywienia
 • Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii
 • Działalność gospodarcza
 • Usługi gastronomiczne
 • Rachunkowość i finanse w gastronomii
 • Organizacja produkcji gastronomicznej

Praktyka zawodowa odbywa się na pracowniach gastronomicznych oraz w zakładach gastronomii otwartej i zamkniętej.

Miejscem pracy technika żywienia są zakłady żywienia zbiorowego ( stołówki, bary, restauracje, pensjonaty, kawiarnie itp.), instytucje zajmujące się obrotem żywnością, służba zdrowia( szpitale, sanatoria, placówki sanitarno – epidemiologiczne), organizacje ochrony konsumenta, instytucje zajmujące się upowszechnianiu wiedzy o żywieniu i żywności.  Ponadto absolwenci mogą prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie usług gastronomicznych: cateringu, agroturystyki itp.

Zdobyte kwalifikacje zawodowe mogą być poszerzane poprzez kontynuację nauki na wyższych uczelniach, na kierunkach: żywienie człowieka, technologia żywności, dietetyka, towaroznawstwo żywności i pokrewnych.