Kontakt

ZESPÓŁ SZKÓŁ
CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO
W HAŃCZOWEJ

Numer RSPO : 41282
Numer REGON : 000095377
Numer NIP : 7381099624
Nazwa : ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W HAŃCZOWEJ
Nazwa skrócona : ZSCKR W HAŃCZOWEJ
Typ podmiotu : Zespół szkół i placówek oświatowych
Imię i nazwisko dyrektora : Wojciech Pękala

Kontakt

Telefon : 183532004
E-mail : [email protected]
Strona internetowa : www.zsr-hanczowa.pl
Adres : 
Hańczowa 80
38-316 Wysowa Zdrój

ZSCKR W HAŃCZOWEJ
TRASY NARCIARSTWA BIEGOWEGO

Więcej