Technik turystyki na obszarach wiejskich.

Technik turystyki na obszarach wiejskich jest nowym zawodem poszukiwanym na krajowym rynku pracy, a także na terenie Unii Europejskiej. Turystyka wiejska to każda forma turystyki odbywająca się w środowisku wiejskim i wykorzystująca jego walory, takie jak przyroda, krajobraz, budownictwo, kultura. Praktyki zawodowe odbywać będziesz w krajowych i zagranicznych gospodarstwach agroturystycznych, pensjonatach, biurach podróży itp.

W trakcie 5-letniej nauki na kierunku technik turystyki na obszarach wiejskich będziesz mieć następujące przedmioty zawodowe:

PRZEDMIOTY PRAKTYCZNE:
– realizowanie imprez i usług turystycznych
– prowadzenie produkcji w gospodarstwie rolnymturystamem
– rozliczanie imprez i usług turystycznych

PRZEDMIOTY TEORETYCZNE:
– podstawy turystyki na obszarach wiejskich
– przygotowanie i sprzedaż imprez i usług turystycznych
– język angielski zawodowy
– dostosowanie gospodarstwa rolnego do działalności agroturystycznej
– klient w gospodarstwie agroturystycznym

Zdobędziesz następujące kwalifikacje zawodowe:

HGT.09 Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich
HGT.10 Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego

Perspektywy zatrudnienia dla absolwentów technikum turystyki na obszarach wiejskich:

  • przedsiębiorstwa turystyczne np. bura podróży,
  • zakłady gastronomiczne np. restauracje,
  • pensjonaty i hotele,
  • gospodarstwa agroturystyczne.

Technik turystyki na obszarach wiejskich może prowadzić własne biuro obsługi ruchu turystycznego, gospodarstwo turystyczne lub ekologiczne gospodarstwo rolne.

A to nasz film z zajęć praktycznych: