Kadra pedagogiczna

Dyrektor szkoły: mgr inż. Wojciech Pękala

Kierownik Szkolenia Praktycznego: dr inż. Stanisław Sęk

Kierownik internatu: mgr Marzena Łaskawska

Pedagog szkolny: mgr Monika Lech-Wójtowicz

ks.mgr Rafał Igielski-religia rzymskokatolicka 
ks.mgr Władysław Kaniuk- religia prawosławna 
mgr inż. Bożena Bednarz (przedsiębiorczość, działalność gospodarcza)
mgr inż. Wacław Bedus (wych-fiz, zajęcia praktyczne, agroturystyka),
 mgr Maria Gucwa(żywienie, produkcja roślinna )
mgr Agnieszka Niemas(żywienie, technologia gastronomiczna z towaroznawstwem, zajęcia praktyczne)
mgr Władysław Hołub(wychowawca w internacie)
mgr Magdalena Jodłowska- Piskorz (język polski, wiedza o kulturze)

mgr inż. Edyta Kempska (biologia, chemia)
mgr inż. Irena Królewska (przedsiębiorczość, ekonomika)
mgr inż. A. Lech (edukacja dla bezpieczeństwa, zajęcia praktyczne)
mgr Iwona Lewczyk (wychowanie-fizyczne)
p. Jerzy Lewczyk (zajęcia praktyczne),

mgr Paulina Rojek (geografia, historia),

mgr Barbara Lichoń (matematyka),

mgr Beata Miler (biblioteka szkolna, filozofia, język polski), 
mgr inż. Marcin Mól (pojazdy rolnicze, zajęcia praktyczne),
mgr Bogusława Miedziak-Święs (historia, wiedza o społeczeństwie),
mgr Sylwester Jamro(przepisy ruchu drogowego, nauka jazdy kat. B)
p. Marek Przybycień(zajęcia praktyczne, nauka jazdy kat.T)
mgr Szymon Mordarski( wych-fiz, wychowawca w internacie)
mgr Tomasz Piskorz (język niemiecki, wychowawca w internacie)
mgr Bogusława Nowak (matematyka)
mgr Anna Zdanowicz- Pałka (język angielski, doradztwo zawodowe),
mgr Elwira Szarowicz-Żytka (fizyka, informatyka, podstawy konstrukcji maszyn).