Kadra pedagogiczna

Dyrektor szkoły: mgr inż. Wojciech Pękala

Kierownik Szkolenia Praktycznego: dr inż. Stanisław Sęk

Kierownik internatu: mgr Marzena Łaskawska

ks.mgr Rafał Igielski-religia rzymskokatolicka 
ks.mgr Władysław Kaniuk- religia prawosławna 
mgr inż. Bożena Bednarz (przedsiębiorczość, działalność gospodarcza)
mgr inż. Wacław Bedus (wych-fiz, zajęcia praktyczne, agroturystyka)
inż. Józef Bystrek (bhp) 
mgr Maria Gucwa(żywienie, produkcja roślinna )
mgr Agnieszka Niemas(żywienie, technologia gastronomiczna z towaroznawstwem, zajęcia praktyczne)
mgr Władysław Hołub(wychowawca w internacie)
mgr Magdalena Jodłowska- Piskorz (język polski, wiedza o kulturze)

mgr inż. Edyta Kempska (biologia, chemia)
mgr inż. Irena Królewska (przedsiębiorczość, ekonomika)
mgr inż. A. Lech (edukacja dla bezpieczeństwa, zajęcia praktyczne)
mgr Iwona Lewczyk (wychowanie-fizyczne)
p. Jerzy Lewczyk (zajęcia praktyczne),

mgr Paulina Rojek (geografia, historia)

mgr Barbara Lichoń (matematyka)
mgr Iwona Michalik (biblioteka szkolna) 
mgr inż. Marcin Mól (pojazdy rolnicze, zajęcia praktyczne)
mgr Bogusława Miedziak-Święs (historia, wiedza o społeczeństwie,)
mgr Sylwester Jamro(przepisy ruchu drogowego, nauka jazdy kat. B)
p. Marek Przybycień(zajęcia praktyczne, nauka jazdy kat.T)
mgr Szymon Mordarski( wych-fiz, wychowawca w internacie)
mgr Tomasz Piskorz (język niemiecki, wychowawca w internacie)
mgr Bogusława Nowak (matematyka)
mgr Anna Zdanowicz- Pałka (język angielski)
mgr Elwira Szarowicz-Żytka (fizyka, informatyka, podstawy konstrukcji maszyn)