Kadra pedagogiczna

ks.mgr Rafał Stós, 
ks.mgr Władysław Kaniuk, 
mgr inż. Bożena Bednarz (przedsiębiorczość,hodowla)
mgr inż. Wacław Bedus (wych-fiz, uprawa, agroturystyka)
inż. Józef Bystrek (zajęcia praktyczne, bhp) 
mgr Maria Gucwa(żywienie i gospodarstwo domowe )
mgr Agnieszka Niemas(żywienie i gospodarstwo domowe)
mgr Władysław Hołub(wychowawca w internacie)
mgr Magdalena Jodłowska (język polski, wiedza o kulturze)
mgr Ewa Kamińska (chemia)
mgr inż. Irena Królewska (hodowla,ekonomika)
mgr inż. A. Lech (edukacja dla bezpieczeństwa, zajęcia praktyczne)
mgr Iwona Lewczyk (wych-fiz, biologia)
p.Jerzy Lewczyk (zajęcia praktyczne)

mgr Barbara Lichoń (matematyka)
mgr Iwona Michalik (biblioteka szkolna)
mgr inż. Marcin Mól ( maszyny i pojazdy rolnicze)
mgr Bogusława Miedziak-Święs (historia, geografia, wiedza o społeczeństwie)
mgr Sylwester Jamro(przepisy ruchu drogowego, nauka jazdy kat. B)
p.Marek Przybycień(zajęcia praktyczne, nauka jazdy kat.T)
mgr Szymon Mordarski( wych-fiz, wychowawca w internacie)
mgr Tomasz Piskorz (język niemiecki)
mgr Bogusława Nowak (matematyka)
mgr Anna Zdanowicz- Pałka (język angielski)
mgr Elwira Szarowicz-Żytka (fizyka, informatyka, podstawy techniki)