Regulaminy rekrutacji

REGULAMINY REKRUTACJI 

do klas pierwszych na rok szkolny 2023/2024