Rekrutacja

SYSTEM NABORU ELEKTRONICZNEGO

REKRUTACJA ON-LINE

Regulaminy rekrutacji na rok szkolny 2023/2024

TECHNIKUM   

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA