Rekrutacja na rok szkolny 2018/19

ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art. 92 ust. 1 Prawa zamówień publicznych zawiadamiam Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego ZSCKR/14/2017 prowadzonym przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostarczenie oleju opałowego dla potrzeb Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej”” za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez :
„OLMA E i M Mastalerz 33-300 Nowy Sącz z ceną 113701, 20 zł i stałym upustem 5,5% przez cały okres trwania umowy.

Ostatnio zmieniany środa, 24 styczeń 2018 13:41

Więcej w tej kategorii:

Początek strony