Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych

Mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych podczas nauki zawodu poznaje zasady obsługi, regulacji, naprawy i eksploatacji pojazdów, środków transportowych, maszyn i urządzeń rolniczych.

W trakcie nauki uczeń nabywa umiejętności z zakresu regulacji, naprawy, diagnostyki i oceny stanu technicznego pojazdów, środków transportowych oraz maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie. Posiada umiejętności doboru, obsługi i agregatowania pojazdów i maszyn. 

W trakcie nauki uzyskuje uprawnienia w zakresie prawa jazdy kat. B i kat. T, a także operatora kombajnu zbożowego oraz ma możliwość zdobycia uprawnień do obsługi wózków jezdniowych.

Kwalifikacje zawodowe

ROL.02. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie

Przedmioty zawodowe

 • Podstawy rolnictwa
 • Maszyny i urządzenia techniczne w rolnictwie
 • Pojazdy rolnicze
 • Przepisy ruchu drogowego kat. B i T
 • Naprawa pojazdów i maszyn rolniczych
 • Maszyny rolnicze
 • Rysunek techniczny
 • Podstawy konstrukcji maszyn
 • Działalność gospodarcza
 • Podstawy elektrotechniki
 • Podstawy eksploatacji pojazdów i maszyn rolniczych

Miejscem pracy mechanika – operatora pojazdów i maszyn rolniczych  są przedsiębiorstwa technicznej obsługi wsi i rolnictwa, a także może samodzielnie podjąć i prowadzić działalność gospodarczą  w  zakresie  świadczenia  usług  mechanizacyjnych,  naprawczych, serwisowania i dystrybucji części zamiennych do sprzętu rolniczego.

Absolwent ma uprawnienia do przejmowania gospodarstw rolnych oraz korzystania z funduszy UE.

Absolwenci branżowej szkoły I stopnia  mogą kontynuować naukę w branżowej szkole II stopnia. Po ukończeniu szkoły II stopnia i po zdaniu egzaminu z zakresu drugiej kwalifikacji, absolwent uzyska wykształcenie średnie branżowe oraz dyplom technika i będzie mógł przystąpić do egzaminu maturalnego.