Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 311515 podczas nauki zawodu poznaje zasady planowania eksploatacji i napraw pojazdów, środków transportowych, maszyn i urządzeń rolniczych. W trakcie nauki uczeń nabywa umiejętności z zakresu regulacji, naprawy, diagnostyki i oceny stanu technicznego pojazdów, środków transportowych oraz maszyn i urządzeń. Posiada umiejętności doboru i konfiguracji systemów elektronicznych wspomagających automatyzację prac. Absolwent uzyskuje uprawnienia w zakresie prawa jazdy kat. B i kat. T, a także uprawnienia operatora kombajnu zbożowego oraz ma możliwość  zdobycia uprawnień do obsługi wózków jezdniowych.

Kwalifikacje zawodowe

ROL.02. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie

ROL.08. Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie

Przedmioty zawodowe

 • Podstawy rolnictwa
 • Pojazdy rolnicze
 • Maszyny rolnicze
 • Przepisy ruchu drogowego kat. B i T
 • Naprawa pojazdów i maszyn rolniczych
 • Mechatronika w rolnictwie
 • Rysunek techniczny
 • Podstawy konstrukcji maszyn
 • Podstawy elektrotechniki
 • Eksploatacja pojazdów i maszyn rolniczych
 • Działalność gospodarcza

Praktyka zawodowa odbywa się w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją, obrotem i serwisem ciągników, maszyn oraz środków transportowych dla rolnictwa. 

Miejscem pracy technika mechanizacji rolnictwa i agrotroniki są przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakresie obrotu sprzętem rolniczym, serwisem gwarancyjnym i pogwarancyjnym pojazdów i maszyn; przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją rolną, dystrybucją oraz przetwórstwem.
Absolwent szkoły może także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą  w  zakresie produkcji rolniczej, świadczenia  usług  mechanizacyjnych,  naprawczych, serwisowania i dystrybucji części zamiennych do sprzętu rolniczego.

Po ukończeniu szkoły absolwent może kontynuować naukę na wydziałach inżynierii produkcji  z zakresu eksploatacji systemów mechatronicznych, agrotroniki, rolnictwa precyzyjnego i innych kierunkach zależnie od indywidualnych zainteresowań. Absolwent ma uprawnienia do przejmowania gospodarstw rolnych oraz korzystania z funduszy UE.