Rekrutacja na rok szkolny 2018/19

ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art. 92 ust. 1 Prawa zamówień publicznych zawiadamiam Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego ZSCKR/13/2017 prowadzonym przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostarczenie pellet dla potrzeb Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej”” za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez :

„Węglopasz” Sp. z o.o., ul. Piątkowska 149/6, 60-648 Poznań

Początek strony