Rekrutacja na rok szkolny 2018/19

Informacja z otwarcia ofert


Nazwa zamówienia „Dostawa oleju opałowego dla ZSCKR w Hańczowej na 2018 rok”.

Zamawiający, ZSCKR w Hańczowej, działając na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że:
1. otwarcie ofert odbyło się w dniu 15.01.2018 godz. 1115 w ZSCKR w Hańczowej sala nr 9
2. do wyznaczonego terminu składania ofert, oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Nr oferty  Nazwa (firma) i adres wykonawcy   Cena  Termin wykonania zamówienia 
 1.  Wac-Woj. Sp. z o.o.
Sośnie Dolne 18 A
33-330 Grybów
 117600  Cały rok
2018
 2.  OLMA
E. i M. Mastalerz
33-300 Nowy Sącz
 117200  Cały rok
2018
 3.   ARGE Paliwa
Ul. Wielicka
30-552 Kraków
 117200  Cały rok
2018

Rozstrzygnięcie końcowe nastąpi w późniejszym terminie.


Dyrektor Wojciech Pękala

Początek strony