Rekrutacja na rok szkolny 2018/19

Zawiadomienie o postępowaniu

Na podstawie art. 92 ust. 1 Prawa zamówień publicznych zawiadamiam Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego ZSCKR/12/2017 prowadzonym przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej w trybie przetargu ofertowego na „Przeprowadzenie kursu Operator wózka widłowego dla uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej”
wpłynęło dwie oferty :
1. Szkoła Nauki Jazdy, ul. Złota Góra 13A/20, 37-550 Radymno – 5 800,00 zł
2. ZTSH TISBUD Jarosław Gargula, ul. Jana Pawła II 35, 33-300 Nowy Sącz – 7 900,00 zł
Kryterium najniższej ceny spełnia oferta złożona przez : Szkoła Nauki Jazdy, ul. Złota Góra 13A/20, 37-550 Radymno

Początek strony