Rekrutacja na rok szkolny 2018/19

ZAMÓWIENIE ZSCKR/11/2017

 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  W TRYBIE PRZETARGU OFERTOWEGO o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Zamawiający: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej, Hańczowa 80, 38 – 316 Wysowa-Zdrój 
ZAMÓWIENIE   ZSCKR/11/2017

Zadanie do wykonania objęte przetargiem nosi nazwę:  Przeprowadzenie „Certyfikowanego kursu udzielania pierwszej pomocy” dla uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej”

  {jd_file file==16}

Artykuły powiązane

Początek strony