Rekrutacja na rok szkolny 2018/19

ZAMÓWIENIE ZSCKR/10/2017

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU OFERTOWEGO
o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający:  Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej, Hańczowa 80, 38 – 316 Wysowa-Zdrój

ZAMÓWIENIE ZSCKR/10/2017|
Zadanie do wykonania objęte przetargiem nosi nazwę: „ Przeprowadzenie kursu „Operator wózka widłowego” dla uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej”

{jd_file file==15}

Artykuły powiązane

Początek strony