ZAWIADOMIENIE Z OTWARCIA OFERT.

 

.Hańczowa dnia 08.12.2020

Zamawiający

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej

Hańczowa 80

36-318 Wysowa Zdrój

Znak przetargu: ZSCKR/3/11/2020

 

 

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE OFERTY

Działając na podstawie art.92 ust.2  Prawa zamówień publicznych informuje, że w trybie zapytania o cenę – przedmiot zamówienia pn:

  „Remont w budynku szkoły – podłoga Sali Gimnastycznej” Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej”

została wybrana oferta złożona przez:

TOP SPORT , ul. Górska 88, 43-318 Bielsko – Biała ( oferta nr 1) – 46 740 ,00 zł brutto

pozostałe oferty złożyli:

  • HUB-DREW, 36-122 Dzikowiec, ul. Kolbuszowska 27 (oferta nr 2)
  • Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe BUDOMAS Zbigniew Masłowski, Szymanów, ul. Lotnicza 48, 51-180 Wrocław (oferta nr 3)

 Wszystkim Oferentom dziękujemy za przygotowanie i złożenie ofert.