ZAMÓWIENIE ZSCKR/9/2020

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych:

 

Ogłoszenie nr 759687-N-2020 z dnia 30.11.2020 r.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w HańczowejZAMÓWIENIE ZSCKR/9/2020 :
„Zakup pomocy dydaktycznych do Pracowni Agrotroniki Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego