ZAWIADOMIENIE Z OTWARCIA OFERT.

 

.Hańczowa dnia 09.12.2020

Zamawiający

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej

Hańczowa 80

36-318 Wysowa Zdrój

Znak przetargu: ZSCKR/10/2020

 

 

ZAWIADOMIENIE
z otwarcia ofert

Działając na podstawie art.92 ust.2  Prawa zamówień publicznych informuje, że w trybie zapytania o cenę – przedmiot zamówienia pn:

„Zakup ławek i krzeseł do sal lekcyjnych dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej „ 

została wybrana oferta złożona przez:

Nowa Szkoła Sp. z o.o.ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25,
90-248 Łódź (oferta nr 3)

pozostałe oferty złożyli:

  • Fabryka Mebli Szkolnych – Biuro Handlowe Sinus Marek Sosiński

            75-234 Koszalin, ul. Morska 54-60 (oferta nr 5)

  • Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. k. 93-428 Łódź , ul. Graniczna 46 ( oferta nr 4)
  • PZS”CEZAS” Spółka z o.o., os. Słoneczne 1, 31-956 Kraków (oferta nr 1)
  • Drzewiarz – Bis Sp. z o.o, ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a, 87-600 Lipno (oferta nr 2)

 

 

Wszystkim Oferentom dziękujemy za przygotowanie i złożenie ofert.