Wydarzenia
ZAJĘCIA PRAKTYCZNE W SERWISIE CLAAS

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE W SERWISIE CLAAS


Funkcjonowanie nowoczesnego serwisu maszyn rolniczych mogli zobaczyć uczniowie
obydwu klas IV technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki podczas zajęć praktycznych na terenie firmy Świerkot Tech Agro dealera Claas. Dzięki uprzejmości Firmy mieliśmy możliwość poznania procedur serwisowych, nowoczesnych narzędzi diagnostycznych oraz rozwiązań technicznych zastosowanych we współczesnych kombajnach i ciągnikach.
Dziękujemy i liczymy na dalszą współpracę.