Kierunki kształcenia
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

SYMBOL CYFROWY ZAWODU 311930

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE:

ELE.10. Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

ELE.11. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej to bardzo ciekawy i przyszłościowy kierunek z perspektywą stabilnej pracy i dobrych zarobków, szczególnie, że technicy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej poszukiwani są w krajach Europy Zachodniej, gdzie wspomniana dziedzina jest już dobrze rozwinięta. Pracując w tej branży będziesz mieć także świadomość, że wspierasz środowisko naturalne i w pewnym stopniu chronisz naszą planetę, która od lat jest eksploatowana. Zarówno wydobycie węgla i ropy, jak też niekonwencjonalnych paliw kopalnych oznacza degradację środowiska m.in. przez emisję szkodliwych substancji do atmosfery.

Ponadto będziesz wciąż uczył się nowych rzeczy – nie zabraknie ci więc wyzwań. Jeśli szukasz ich w pracy, nie wahaj się dłużej!

U nas nowość!


Możliwość podjęcia pracy:
• w firmach zajmujących się budową i utrzymywaniem sprawności sieci energii odnawialnej,
• w elektrowniach,
• w organizacjach, przedsiębiorstwach i instytucjach zajmujących się odnawialnymi źródłami energii,
• w zakładach wytwarzających, przetwarzających i przesyłających energię elektryczną (elektrownie i zakłady energetyczne),
• w ramach własnej działalności gospodarczej.

To idealny kierunek dla osób, które:

   posiadają zdolność koncentracji
• charakteryzują się dokładnością i systematycznością
• chcą kontynuować naukę na studiach technicznych.
Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych to przynoszący wymierne efekty ekologiczno-energetyczne, istotny komponent zrównoważonego rozwoju regionu i kraju. Kształcenie techników w zakresie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej będzie odpowiedzią na aktualne potrzeby rynku pracy i gospodarki, wywołane wzrostem wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Zawód technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej jest zawodem szerokoprofilowym, umożliwiającym specjalizację pod koniec okresu kształcenia. Szkoła określi umiejętności specjalistyczne, biorąc pod uwagę potrzeby regionalnego rynku pracy i zainteresowania uczniów.

 

Absolwent naszej szkoły kształcącej w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej jest przygotowany miedzy innymi do wykonywania zadań zawodowych z zakresu:

organizowania i wykonywania prac związanych z montażem instalacji systemów energetyki odnawialnej;
● montażu i demontażu urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej;
● kontrolowania pracy urządzeń i instalacji systemów energetyki odnawialnej;
● wykonywania konserwacji oraz naprawy urządzeń i instalacji systemów energetyki odnawialnej.

 

MYŚL PRZYSZŁOŚCIOWO- KSZTAŁĆ SIĘ ZAWODOWO!