WYJAZD KLASY UNIWESYTECKIEJ DO KRAKOWA.

 21 marca 2019 roku uczniowie klasy I Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki oraz Żywienia i Usług Gastronomicznych- klasy uniwersyteckiej, pod opieką mgr inż. Ireny Królewskiej i mgr Iwony Lewczyk, uczestniczyli w Dniu Otwartym zorganizowanym przez Uniwersytet Rolniczy w Krakowie.Uroczyste otwarcie odbyło się w Centrum Kongresowym UR. Otwarcia dokonał Rektor uczelni prof.dr hab.inż. Włodzimierz Sady a ofertę dydaktyczną uczelni przedstawił prorektor ds.dydaktycznych i studenckich dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR.

W ramach uroczystego otwarcia uczniowie naszej szkoły wysłuchali wykładu popularnonaukowego dr inż. Macieja Gliniaka  „Drugie życie odpadów- fakty i mity”.

Całą uroczystość urozmaiciły występy uczelnianych zespołów artystycznych – Zespołu Sygnalistów Myśliwskich „Hagard”, Studenckiego Zespołu Góralskiego „Skalni” oraz Chóru UR.

Po obejrzeniu ekspozycji stoisk wydziałowych, odwiedziliśmy Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki, gdzie spotkaliśmy się z panią Prodziekan ds. Dydaktycznych i Studenckich- dr hab. inż. Urszulą Malaga-Toboła, która przedstawiła szczegółowo ofertę dydaktyczną. Następnie odwiedziliśmy specjalistyczne pracownie wydziału.

{imageshow sl=93 sc=10 /}