OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

Obchody Narodowego Święta Niepodległości , rozpoczęliśmy Biało – Czerwoną sztafetą, na dystansie 1918 m. Zorganizował i przeprowadził ją p. Szymon Mordarski, nauczyciel wychowania fizycznego a sfilmował p. Andrzej Gryboś. W sztafecie wzięli udział uczniowie Jakub Zaczyński, Stanisław Gucwa, Sebastian Gucwa, Szymon Linard, Adrian Laskowski, Xsavier Polakiewicz, Seweryn Bielski, Bartosz Dziki, Miłosz Jankowski i Jakub Struzik. Następnie 10 listopada o godzinie 11.11 cała społeczność szkolna zaśpiewała nasz hymn narodowy” Mazurek Dąbrowskiego”,w ramach akcji „ Szkoła do hymnu”, po czym odbyła się akademia. W akademii wzięli udział uczniowie klas : 4 T, 3 T/p, I B. Wszyscy zgromadzeni otrzymali kokardę narodową i po zakończonej akademii Biało- Czerwone ciasteczko, przygotowane przez uczennice po kierunkiem p. Agnieszki Niemas. Wszystkim uczniom i nauczycielom za pomoc i życzliwość pięknie dziękujemy.


Bogusława Miedziak-Święs
Paulina Rojek

 {imageshow sl=147 sc=38 /}