KOLACJA WIGILIJNA

 Zgodnie z tradycją, pani kierownik, wychowawcy i zaproszeni goście zasiedli w tym dniu do Kolacji Wigilijnej razem z młodzieżą mieszkającą w internacie.

Wspólną modlitwę, łamanie się opłatkiem i składanie życzeń poprzedził piękny występ artystyczny, który wprowadził wszystkich w atmosferę Świąt Bożego Narodzenia.

 {imageshow sl=90 sc=10 /}