INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Hańczowa, dnia 09.12.2021

Zamawiający:

 

Zespół Szkół

Centrum Kształcenia Rolniczego

W Hańczowej

  

 

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Dotyczy: ZSCKR/3/2021 pn. „Remont pomieszczenia kotłowni w ZSCKR w Hańczowej”. Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zamawiający informuje, że w postępowaniu wpłynęła jedna oferta:

Firma Budowlana „Główczyk” Piotr Główczyk Siołkowa 119, 33-330 Grybów

            

19 800,00zł