INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Hańczowa, dnia 09.12.2021

 

Zamawiający:

 

Zespół Szkół

Centrum Kształcenia Rolniczego

W Hańczowej

  

 

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Dotyczy: ZSCKR/4/2021 pn. „Remont nawierzchni placu maszyn przez położenie kostki brukowej w ZSCKR w Hańczowej”. Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zamawiający informuje, że w postępowaniu wpłynęły dwie następujące oferty:

Numer oferty

Wykonawca

Cena/koszt

1.

F.T.H.U. BAXMAT Andrzej Dobek

38-333 Zagórzany, Klęczany 155

 

62 365, 08 zł

2.

Firma Budowlana „Główczyk”, Siołkowa 119, 33-330 Grybów

 

98 000,00 zł