Ogłoszenia
INFORMACJA DLA UCZNIÓW I RODZICÓW.

INFORMACJA DLA UCZNIÓW I RODZICÓW.

 
Tak jak wszyscy słyszeli wracamy od poniedziałku 21 lutego 2022 roku do nauczania stacjonarnego.Realizacja nauczania odbywać się będzie zgodnie z ustalonym podziałem godzin.
I druga informacja! Choć przepisy w sprawie pandemii ciągle się zmieniają, w szkole do końca lutego obowiązywać będą ustalenia takie jak od początku roku szkolnego. Przebywający w obiektach szkolnych noszą maseczki, dezynfekują ręce, zachowują bezpieczną odległość.
Wojciech Pękala
Dyrektor ZSCKR w Hańczowej