Wydarzenia
INFORMACJA DLA UCZNIÓW I RODZICÓW.

INFORMACJA DLA UCZNIÓW I RODZICÓW.

Projekt praktyk zagranicznych nr.2021-1-PL01-KA121-VET-000012391 jest finansowany w ramach Programu Erasmus+ ze srodków Unii Europejskiej. Będzie realizowany w naszej szkole nie tylko w tym roku, ale jeszcze w ciągu kilku najbliższych lat w sektorze: Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji pełni funkcję Narodowej Agencji Programu Erasmus+

Aby zgłosić chęć udziału w projekcie, uczeń zainteresowany zobowiązany jest złożyć w biurze koordynatora projektu wypełniony poprawnie formularz zgłoszeniowy oraz podpisać listy akceptacji regulaminów naboru oraz uczestnictwa w projekcie.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

Już wkrótce pierwszy wyjazd!

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin rekrutacji

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Prezentacja (informacje dotyczące wyjazdu)

 pobrane 2pobrane 1