Informacja dla Słuchaczy kursu R.03

Egzamin wewnętrzny i zaliczenia z poszczególnych przedmiotów odbędą się w sobotę 23 kwietnia.
OBECNOŚĆ SŁUCHACZY OBOWIĄZKOWA!