INFORMACJA DLA SŁUCHACZY KKZ R.03

Deklaracje przystąpienia do egzaminu zawodowego składane będą 26 stycznia na zajęciach. DEKLARACJE NALEŻY WYPEŁNIĆ WŁASNORĘCZNIE. OBECNOŚĆ SŁUCHACZY OBOWIĄZKOWA! Przy logowaniu do egzaminu będą uwzględniane tylko osoby, które złożą deklaracje.