Wydarzenia
Wizyta w Kombinacie Rolnym „Kietrz”

Wizyta w Kombinacie Rolnym „Kietrz”

Młodzieży podczas wycieczki towarzyszyli nauczyciele: Stanisław Sęk, Andrzej Lech, Jerzy Lewczyk i Marcin Mól. Wyjazd był możliwy dzięki współpracy ze Stadniną Koni Huculskich w Regietowie wchodzącej w skład Kombinatu Rolnego w Kietrzu.

{imageshow sl=45 sc=10 /}