Wydarzenia
PRACE PORZĄDKOWE NA CMENTARZU WOJENNYM

PRACE PORZĄDKOWE NA CMENTARZU WOJENNYM

Po raz ósmy Klub Górski „Orły” działający przy Komendzie Stołecznej Policji w Warszawie organizuje akcję sprzątania nekropolii. Jak co roku uczniowie naszej Szkoły czynnie uczestniczyli w tym wydarzeniu. Chłopcy z I klasy szkoły branżowej pod opieką Jerzego Lewczyka i Wacława Bedusa wykosili trawę z terenu i wokół Cmentarza nr 48 w Regietowie-Wyżnym. Poprawa stanu naszych miejscowych zabytków to inwestycja w przyszłość. To zachowanie pamięci o strasznych wydarzeniach i świadome budowanie świata, w którym nie będzie już miejsca na takie eskalacje. Sprzątanie cmentarzy wojennych jest elementem naszej wspólnej troski o dziedzictwo historyczne jak również dbaniem o polskie dziedzictwo narodowe, dbaniem o naszą pamięć. Każda nekropolia jest ważna ze względu na swą historię, a dzięki działaniom na rzecz ich rewaloryzacji możliwe jest przywrócenie im należytego stanu, uchronienie ich od niszczenia, a w efekcie zapomnienia przez kolejne pokolenia. Zapraszamy wszystkich do zobaczenia efektów naszej pracy.