Przetargi
OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM

Oferty należy składać do dnia 22.XII. 2023 r. do godz.10.00 w Sekretariacie Szkoły.

OGŁOSZENIE

ZAŁĄCZNIK NR1

ZAŁĄCZNIK NR2

UMOWA