INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW NOWEJ EDYCJI KURSU R.03

Z uwagi na sprawy organizacyjne obecność słuchaczy obowiązkowa!
Jednocześnie informujemy, iż nie został jeszcze zamknięty nabór na kurs R.16 Technik rolnik.
Zapraszamy jeszcze wszystkich niezdecydowanych!