INFORMACJA DLA SŁUCHACZY KURSU R.03

W dniu 22 kwietnia (sobota) na zajęciach odbędzie się zaliczenie kursu. Jest to jedyny i ostateczny termin zaliczenia. OBECNOŚĆ SŁUCHACZY OBOWIĄZKOWA!