INFORMACJA DLA SŁUCHACZY KKZ. R.03

Deklaracje przystąpienia do egzaminu z kwalifikacji zostaną zebrane w sobotę 27 stycznia.
OBECNOŚĆ SŁUCHACZY OBOWIĄZKOWA!