HARMONOGRAM EGZAMINU Z KWALIFIKACJI W ZAWODACH – ZSCKR W HAŃCZOWEJ

Kwalifikacja

Etap pisemny
19.06.2018

Etap praktyczny

Miejsce egzaminu

M.01

Godz. 10 00

22-28 czerwca

ZSCKR w Hańczowej

M.02

godz. 12 00

1-4 lipca

R.03

godz. 10 00

26 czerwca – 1 lipca

T.06

godz. 10 00

 

T.07

godz. 10 00

26 czerwca,
godz. 9 00

T.15

godz. 12 00

26 czerwca,
godz. 13 00

HARMONOGRAM EGZAMINU Z KWALIFIKACJI W ZAWODACH – ZSCKR W HAŃCZOWEJ

 

Kwalifikacja

Etap pisemny

20.06.2017

Etap praktyczny

wg odrębnego harmonogramu

Miejsce egzaminu

M.01

godz. 1000

26-30.06.2017

 ZSCKR

w Hańczowej

M.02

godz. 1200

 30.06-3.07.2017

M.43

x

26.06.2017

godz. 1300

R.03

godz. 1000

16-24.06.2017

T.06

godz. 1000

28.06.2017

T.07

godz. 1000

26.06.2017

godz. 1300

 

Dodaj komentarz