Wydarzenia

Czytaj więcej: Dzień Otwarty Szkoły 26/04/2017

W dniu 22 kwietnia (sobota) na zajęciach odbędzie się zaliczenie kursu. Jest to jedyny i ostateczny termin zaliczenia. OBECNOŚĆ SŁUCHACZY OBOWIĄZKOWA!

Czytaj więcej: Szkolą rolników, florystów, kucharzyZespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej swoje podwoje otworzyło szczególnie dla dziewcząt. Oczywiście nikt nie każe im tutaj ćwiczyć na poligonie do nauki jazdy ciągnikiem, czy też zasiadać za kółko którejś z bogatego parku maszyn rolniczych, by nauczyć się ich obsługi.

Tutaj możesz zostać nie tylko rolnikiem

– Poza technikiem mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, mechanikiem –operatorem pojazdów i maszyn rolniczych oraz rolnikiem i technikiem rolnikiem będziemy kształcić młodzież w zawodach technik żywienia i usług gastronomicznych, technik turystyki wiejskiej, kucharz lub cukiernik.
Nauka w tych ostatnich to świetne pole do popisu, szczególnie dla młodych dziewcząt – zachęca Wojciech Pękala, dyrektor ministerialnej placówki oświatowej w Hańczowej.

Czytaj więcej: KONKURS KULINARNY- MASTER-CHEF Z UDZIAŁEM MŁODZIEŻY TECHNIKUM ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCHW dniu 23 marca 2017 roku w ramach Akademickich Dni Nauki w PWSZ w Krośnie odbyła się II edycja konkursu kulinarnego Master Chef - „Studencka bomba witaminowa” zorganizowana przez studentów oraz pracowników Zakładu Produkcja i Bezpieczeństwo Żywności. W konkursie wzięło udział 11 trzyosobowych zespołów. Każdy zespół w ciągu jednej godziny miał przygotować dwa rodzaje zimnych przekąsek z owoców i warzyw.

Czytaj więcej: Konkurs Wielkanocnych PisanekW dniu 23 marca 2017 r. zgodnie z tradycją jak co roku odbył się Szkolny Konkurs Pisanek Świątecznych. Cieszył się dużą popularnością, wzięli w nim udział uczniowie z różnych klas i kierunków kształcenia. Prace były bardzo różnorodne, wykonywane techniką tradycyjną z wykorzystaniem naturalnych barwników oraz elementami współczesnymi.

Czytaj więcej: FESTIWAL ZAWODÓW 2017W dniach 23-25 marca na terenie Targów Expo Kraków odbyła się już V edycja „Festiwalu Zawodów w Małopolsce”. Od samego początku tej imprezy nasza szkoła  prezentuje swoją ofertę. Podczas trzydniowych targów na stoisku ZSCKR w Hańczowej zwiedzający mogli zobaczyć działanie nawigacji rolniczej na przykładzie systemu EZ Pilot, przymierzyć się do traktora New Holland i przede wszystkim otrzymać fachową informację na temat kierunków kształcenia i działalności naszej szkoły. Nasi reprezentanci to: Tomasz Babeł, Adrian Czapka, Paweł Kaszczak (klasa IV Technikum) i Daniel Fecica, Jarosław Kulisiewicz (klasa III Technikum) oraz nauczyciele Jerzy Lewczyk i Stanisław Sęk.


Na podstawie art. 92 ust. 1 Prawa zamówień publicznych zawiadamiam Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego ZSCKR/4/2017 prowadzonym przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę Hali Dydaktyczno-Warsztatowej dla ZSCKR w Hańczowej – etap I” w dniu 27.03.2017 nastąpiło otwarcie ofert na wykonanie ww. zadania. W przetargu wzięło udział 8 firm/oferentów. Oferowane kwoty przez Oferentów przewyższają znacznie kwotę w budżecie Zamawiającego w związku z czym Zamawiający zmuszony jest unieważnić przetarg.
Po analizie zakresu rzeczowego zadania Zamawiający zamierza ogłosić następny przetarg.

                                Dyrektor  
mgr inż. Wojciech  Pękala

Czytaj więcej: WYJAZD KLASY MATURALNEJ DO KRAKOWAW pierwszy dzień wiosny 21 marca, klasa IV Technikum Mechanizacji Rolnictwa wraz z Panem Stanisławem Sęk udała się na obchody Dnia Otwartego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Podczas wizyty na Uniwersytecie Rolniczym młodzież naszej szkoły zapoznała się z ofertą studiów prowadzonych przez Uczelnię oraz uczestniczyła w zajęciach na Wydziale Inżynierii Produkcji i Energetyki. Po doznaniach naukowych uczniowie udali się do Teatru Bagatela na komedię „Meyday 2”.

Początek strony