ZSCKR/1/2021

 W związku z tym, iż kwoty przedstawione przez oferentów znacznie przewyższają kwotę jaką na ten cel przeznaczono w budżecie zamawiającego, przetarg ZSCKR/1/2021 pn „Przebudowa poligonu do nauki jazdy wraz z parkingiem w ZSCKR w Hańczowej ” nie został rozstrzygnięty.

 

Dyrektor ZSCKR w Hańczowej

mgr inż. Wojciech Pękala