ZSCKR/1/2021

 Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia pn. „Przebudowa poligonu do nauki jazdy wraz z parkingiem w ZSCKR w Hańczowej” 120 tysięcy zł.