ZAWIADOMIENIE – ZAMÓWIENIE ZSCKR/5/2019

 W wyniku przeprowadzenia postępowania przetargowego w przetargu nieograniczonym ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14-11-2019r. , Komisja Przetargowa powołana przez Dyrektora ZSCKR w Hańczowej po sprawdzeniu dokumentów złożonych ofert stwierdza:

– do dnia 22-11-2019r. wpłynęła 1 oferta,

– oferta jest opracowana prawidłowo i zawiera wszystkie elementy wymagane w procedurze przetargowej (WSIZ),

– Komisja wybrała firmę : Firma Budowlana „Główczyk” Piotr Główczyk, Siołkowa 119, 33-330 Grybów