ZAWIADOMIENIE – ZAMÓWIENIE ZSCKR/14/2019

 Po rozstrzygnięciu przetargu, Komisja Przetargowa stwierdziła brak wystarczających środków w budżecie Zamawiającego do zapewnienia finansowania zamówienia oferowanego przez Oferentów, stąd konieczność unieważnienia przetargu.