ZAPYTANIE OFERTOWE ZSCKR/3/2020

ZAPYTANIE OFERTOWE ZSCKR/3/2020

„Remont w budynku szkoły – podłoga Sali Gimnastycznej” Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej”

Wszelkie informacje dotyczące ww zadań można uzyskać w sekretariacie szkoły , tel. 18 353 20 04 lub 506 275 490

Oferty należy złożyć do 04.12.2020 r.