ZAPYTANIA OFERTOWE.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE ZSCKR/7/2020

„Zakup laptopów do zdalnego nauczania dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej””

ZAPYTANIE OFERTOWE ZSCKR/4/2020

„Remont rynien na budynku szkoły i internatu Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej”

ZAPYTANIE OFERTOWE ZSCKR/10/2020

„Zakup ławek i krzeseł do sal lekcyjnych Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej”

Wszelkie informacje dotyczące ww zadań można uzyskać w sekretariacie szkoły , tel. 18 353 20 04 lub 506 275 490

Oferty należy złożyć do 04.12.2020 r.