ZAMÓWIENIE

 

Ogłoszenie nr 765342-N-2020 z dnia 10.12.2020 r.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w HańczowejDostawa oleju opałowego dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego