ZAMÓWIENIE ZSCKR/9/2017

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU OFERTOWEGO  o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Zamawiający: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej, Hańczowa 80,  38 – 316 Wysowa-Zdrój 
Zadanie do wykonania objęte przetargiem nosi nazwę:  „Doposażenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej  w wózek widłowy”

Więcej: