ZAMÓWIENIE ZSCKR/8/2020

 

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych:

 

Ogłoszenie nr 759676-N-2020 z dnia 30.11.2020 r.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w HańczowejZAMÓWIENIE ZSCKR/8/2020 :
„Remont pomieszczeń w obiektach dydaktycznych Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego