ZAMÓWIENIE ZSCKR/8/2017

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU OFERTOWEGO  o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Zamawiający: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej,  Hańczowa 80,  38 – 316 Wysowa-Zdrój
Zadanie do wykonania objęte przetargiem nosi nazwę: „ Przeprowadzenie kursu Barmańskiego, Kelnerskiego i Carvingu I stopnia dla uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej

Więcej