ZAMÓWIENIE ZSCKR/7/2017

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU OFERTOWEGO o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego,  w Hańczowej, Hańczowa 80, 38 – 316 Wysowa-Zdrój 
ZAMÓWIENIE   ZSCKR/7/2017    

Zadanie do wykonania objęte przetargiem nosi nazwę:  „Dostawa nowego ciągnika rolniczego dla potrzeb Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej”.   Czytaj dalej…