ZAMÓWIENIE ZSCKR/6/2020

 Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych:

 

Ogłoszenie nr 759661-N-2020 z dnia 30.11.2020 r.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej: ZAMÓWIENIE ZSCKR/6/2020 :

„Remont ogrodzenia wokół obiektów szkolnych 200 mb Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA +ZAŁĄCZNIKI