ZAMÓWIENIE ZSCKR/14/2019

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych z późn.zm.

Zamawiający:

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
w Hańczowej
Hańczowa 80
38 – 316 Wysowa-Zdrój

ZAMÓWIENIE ZSCKR/ 14 /2019 OBEJMUJE:
Zadanie do wykonania objęte przetargiem nosi nazwę: Rozbudowa Warsztatów Szkolnych o nową halę dydaktyczno – warsztatową . ”Instalacja wentylacji w Hali dydaktyczno – warsztatowej”

Dokumenty do pobrania:

SIWZ do pobrania

Projekt wentylacji

Projekt_rys1

Projekt_rys2

Przedmiar wentylacja