ZALICZENIE KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO R.03

EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z KKZ R.03 ODBĘDZIE SIĘ 12 MAJA (SOBOTA).
Jest to jedyny i ostateczny termin! OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!